Gói giải pháp tiêu chuẩn cho chung cư 2 phòng ngủ

I. CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

Công tắc công suất cao
Công tắc thông minh Zigbee 1 nút
Công tắc thông minh Zigbee 2 nút
Công tắc thông minh Zigbee 3 nút
Bộ điều khiển trung tâm Zigbee
Cảm biến cửa Zigbee
Cảm biến chuyển động Zigbee

 

II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA – TIVI

Bộ điều khiển hồng ngoại

I. CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

Công tắc công suất cao
Công tắc thông minh Zigbee 1 nút
Công tắc thông minh Zigbee 2 nút
Công tắc thông minh Zigbee 3 nút
Bộ điều khiển trung tâm Zigbee
Cảm biến cửa Zigbee
Cảm biến chuyển động Zigbee

 

II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA – TIVI

Bộ điều khiển hồng ngoại

TỔNG CỘNG:                   19,980,000

TỔNG CỘNG:    19,980,000