Gói giải pháp VIP cho biệt thự:

I. CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

Công tắc công suất cao
Công tắc thông minh Zigbee 1 nút
Công tắc thông minh Zigbee 2 nút
Công tắc thông minh Zigbee 3 nút
Công tắc thông minh Zigbee 4 nút
Bộ điều khiển trung tâm Zigbee
Cảm biến cửa Zigbee
Cảm biến chuyển động Zigbee
Ổ cắm mặt kính hạt Schneider

II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA – TIVI

Bộ điều khiển hồng ngoại

III. ĐIỀU KHIỂN CỬA CỔNG

Bộ động cơ cổng tự động Italia
Bộ công tắc điều khiển cửa cuốn thông minh Zitech PRO
Module điều khiển cộng tự động Zitech Basic

V. HẠ TẦNG MẠNG WIFI

Wifi mesh Aruba

IV. HỆ THỐNG AN NINH – CAMERA

Hệ thống trọn gói camera an ninh 4 mắt 2MB, đàm thoại 2 chiều
Bộ an ninh báo trộm

VI. HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU TỰ ĐỘNG

Vật tư và giải phảp phải khảo sát theo nhu cầu thực tế từ chủ đầu tư

I. CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

Công tắc công suất cao
Công tắc thông minh Zigbee 1 nút
Công tắc thông minh Zigbee 2 nút
Công tắc thông minh Zigbee 3 nút
Công tắc thông minh Zigbee 4 nút
Bộ điều khiển trung tâm Zigbee
Cảm biến cửa Zigbee
Cảm biến chuyển động Zigbee
Ổ cắm mặt kính hạt Schneider

II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA – TIVI

Bộ điều khiển hồng ngoại

III. ĐIỀU KHIỂN CỬA CỔNG

Bộ động cơ cổng tự động Italia
Bộ công tắc điều khiển cửa cuốn thông minh Zitech PRO
Module điều khiển cộng tự động Zitech Basic

IV. HỆ THỐNG AN NINH – CAMERA

Hệ thống trọn gói camera an ninh 4 mắt 2MB, đàm thoại 2 chiều
Bộ an ninh báo trộm

V. HẠ TẦNG MẠNG WIFI

Wifi mesh Aruba

VI. HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU TỰ ĐỘNG

Vật tư và giải phảp phải khảo sát theo nhu cầu thực tế từ chủ đầu tư

TỔNG CỘNG:                   211,010,000

TỔNG CỘNG:  211,010,000