Gói giải pháp tiêu chuẩn cho nhà phố 3 tầng diện tích sàn 100m2

I. CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

Công tắc công suất cao
Công tắc thông minh Zigbee 1 nút
Công tắc thông minh Zigbee 2 nút
Công tắc thông minh Zigbee 3 nút
Công tắc thông minh Zigbee 4 nút
Bộ điều khiển trung tâm Zigbee
Cảm biến cửa Zigbee
Cảm biến chuyển động Zigbee

III. ĐIỀU KHIỂN CỬA CỔNG

Bộ công tắc điều khiển cửa cuốn thông minh Zitech PRO

II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA – TIVI

Bộ điều khiển hồng ngoại

I. CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

Công tắc công suất cao
Công tắc thông minh Zigbee 1 nút
Công tắc thông minh Zigbee 2 nút
Công tắc thông minh Zigbee 3 nút
Công tắc thông minh Zigbee 4 nút
Bộ điều khiển trung tâm Zigbee
Cảm biến cửa Zigbee
Cảm biến chuyển động Zigbee

II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA – TIVI

Bộ điều khiển hồng ngoại

III. ĐIỀU KHIỂN CỬA CỔNG

Bộ công tắc điều khiển cửa cuốn thông minh Zitech PRO

TỔNG CỘNG:   36,850,000

TỔNG CỘNG:                   36,850,000